Anahtar kelimenizi girin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- TARAFLAR

TANIMLAR

İş bu Neway Mesafeli Satış Sözleşmesi uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kanun: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Şirketler için)

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu

Hizmet Sağlayıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında müşterisine hizmet sunan şirket veya “Neway”

Müşteri: Hizmet Sağlayıcının sunduğu bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi veya “Alıcı”

Site: Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi

Taraflar: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri

Sözleşme: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri arasında akdedilen işbu sözleşme

1.1 HİZMET SAĞLAYICI

Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. şti. (Bundan böyle “Neway” veya “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)

Adres: Muş Sokak No:3 Soyak Evreka Sitesi A3 Blok D:87 Soğanlık Yeni Kartal / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 706 24 10

E-posta: [email protected]

  1. MÜŞTERİ

Bundan böyle Müşteri ve Hizmet Sağlayıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Neway Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, işbu Neway Mesafeli Satış Sözleşmesinin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Neway Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, Hizmet Sağlayıcı’nın, Müşteri’ye satışını yaptığı, iş bu sözleşmeni 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. (Şirketler için)

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu Neway Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Etkinlik

Satış(bilet) Fiyatı

Ödeme Şekli

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, Hizmet Sağlayıcı’nın, Muş Sokak  No:3 Soyak Evreka Sitesi A3 Blok D:87 Soğanlık Yeni Kartal / İstanbul, 34880 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye adresindeki merkezinde veya Müşteri’ye bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte fiziken veya online olarak ifa edilecektir. İfa anında Müşteri’nin ifa yerinde bulunmaması halinde Hizmet Sağlayıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı’nın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.ne-way.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Müşteri, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2 Neway, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin olarak  www.ne-way.com’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Eğitim içeriği, eğitim esnasında, Neway’in ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

5.4 Neway, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar.

5.5 Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için Neway’e Müşteri’den ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

5.6 Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Neway bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan/oturumdan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda katılımcı veya katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

5.7 Etkinlik bileti Müşteri’ye Neway tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Müşteri’ye ait olacaktır. Neway tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Neway herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

5.8 Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Neway’in tasarrufundadır.

5.9 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

5.9 İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.  İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı nitelik taşımaz.(Şirketler için)

5.10 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ilgili etkinliğe ilişkin satışın tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.11 Müşteri eğitim esnasında çekilecek her türlü fotoğraf ve video kayıt için izin vermiş olacaktır. Bu içeriklerin sosyal medya kanallarında paylaşılması, kullanılması Neway’in inisiyatifindedir. Müşteri hiçbir şekilde hak iddiasında ya da itirazda bulunamaz.

5.12  Online eğitim kayıtlarında Neway tarafından iade yapılamamaktadır. Müşteri tarafında eğitime katılım sağlanamayacağı durumunda hakkın saklı tutulabilmesi için en az 2 gün (48 saat) önceden Müşterinin Neway’e ulaşması gerekmektedir. Bu kapsamda satın alınan bir bilet için en geç 48 saat öncesinde Müşteri tarafından Neway’e yazılı/e-posta yolu ile bilgi verilmediği takdirde satın alınan bilet ve eğitime katılma hakkı söz konusu olmayacaktır. Müşteri sözleşme çerçevesinde işbu madde uyarınca tüm bildirimlere uyacağını aksi halde eğitime katılma ihtimali olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 Online eğitim detayları ve linki sipariş verilen ve Neway sistemine bildirilen mail adresine eğitimden birkaç gün öncesinde iletilir, bu linkler kişiye özeldir ve başka kişi veya kişilerle paylaşılması kesinlikle yasaktır. Müşteri tarafından bildirilmiş olan mail adresinin geçerliliği hususunda Neway’in mail adresini kontrol etme, takip etme ve hatırlatma yapma  gibi yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hususta mail adresinin doğruluğu Müşteri tarafından işbu sözleşme uyarınca kabul edilmektedir. Neway tarafından gönderilen eğitim linki ve detaylarının Müşteri’ye ulaşıp ulaşmadığının kontrolü Müşteri tarafından yapılmaktadır. Bu hususta Müşteri Spam/Gereksiz/Junk kutusunu kontrol edeceğini kendisine mail ulaşmadığı takdirde eğitim linki için söz konusu eğitim başlamadan önce Neway’e yazılı/e-posta yolu ile ulaşacağını ve eğitim linkinin yeniden gönderilmesini talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde eğitim linki gönderilmediği gerekçesiyle online eğitime katılmayan Müşteri, bir sonraki veya bir başka online eğitime katılma veya ödediği bedelin iadesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 Müşteri katılmadığı online eğitimin eğitim kaydını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alınan 1 adet bilet eğitim kaydına erişim için değil sade ve sadece eğitim sayfasında belirtilen spesifik gün ve saatte gerçekleşecek canlı eğitime katılımı kapsamaktadır.

5.15 Ses ve görüntü kaydı sadece Neway’in kendi arşivi için ya da gerekli görüldüğü durumda iş birliği kurulan kurumsal şirketlere göndereceği tanıtım çalışmalarında kullanılmak inisiyatifiyle alınabilir. Bu veriler tanıtım faaliyeti dışında başka bir şekilde saklanmamakta ve işlenmemektedir.

5.16 Online ortamda gerçekleşen eğitim sırasında meydana gelen beklenmedik durumlarda (elektrik kesilmesi, internetin çalışmaması, yavaşlaması vb.) Neway’in bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu tür beklenmedik durumlar neticesinde eğitimin gerçekleşememesi halinde söz konusu eğitimin iptali ve iadesi mümkün değildir.

Madde 6 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

6.1. Müşteri’nin kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

6.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, ödemeler taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

6.3 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Neway hizmete ilişkin satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

6.4 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Neway’e ödememesi halinde, Neway sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan aracılık hizmetine ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Hizmet Sağlayıcı’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Hizmet Sağlayıcı

Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.

NewayNw-02– Eğitim Katılımcıları Aydınlatma Metni

KATILDIĞINIZ EĞİTİMLERLE İLİŞKİLİ OLARAK İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şit. (“Neway”) Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen eğitimler çerçevesinde Neway tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Neway tarafından hazırlanmıştır.

  1. EĞİTİM KAYITLARININ TUTULMASI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Neway bünyesinde Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bir eğitim/sertifika programına kaydolmanız sonrasında kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi, telefon no) kategorilerindeki verileriniz; (ön koşullu sertifika programları için geçerli olmak üzere) lisans mezuniyet bilgileriniz ve katıldığınız eğitim/sertifika programı ile programa devamlılık ve (sınavlı programlar için geçerli olmak üzere) sınav/ölçme faaliyetlerinde elde ettiğiniz not/başarı bilgileri, Neway tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sertifika düzenlenmesi ve eğitim katılımcısı olarak gelişiminizin takip edilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla Neway tarafından kısmen otomatik yollarla işlenecektir. 

  1. SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN VE AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Sertifikasyon süreçlerinin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edildiği programlar olan Bilirkişilik Temel Eğitim Programı için geçerli olmak üzere; ad-soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No ve devam ettiğiniz sertifika programı bilgileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Neway tarafından işlenerek ilgili sertifika için akreditasyon yetkisi bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşuna aktarılacaktır.

  1. EĞİTİMLER SIRASINDA ÇEKİLEN GÖRSEL & İŞİTSEL KAYITLAR YOLUYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Katılacağınız eğitimler esnasında yalnız açıkça işaretlenmiş olan alan ve koltuklar görünecek biçimde fotoğraf ve/veya video kayıtları alınacaktır. Buralarda alınan fotoğraf ve video kayıtları içeriğindeki görsel kişisel verileriniz, Neway tarafından bu konudaki açık rızanıza istinaden organizasyon ve etkinlik yönetimi ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecek ve (www.ne-way.com adresindeki websitesi de dahil olmak üzere) yerel ve global kamuya açık olarak Neway’e tarafından yönetilen sosyal medya platformlarında     (instagram, facebook, twitter e linkedin) yayınlanarak kamuya aktarılacaktır. İşaretlenmiş olan alanlarda bulunmakla bu fotoğraf ve video içeriğinde görsel & işitsel kayıtlar kategorisindeki (fotoğraf ve video) kişisel verilerinizin yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine açık rıza vermiş olacaksınız. Eğer fotoğraf veya video kaydınızın işlenmesine açık rıza göstermek istemiyorsanız, eğitim esnasında ve hemen öncesi/sonrasında işaretli alanlara girmemeye özen gösteriniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Neway’e iletebilirsiniz.

NEWAYNW-01– E-Bülten & Bilgi Talebi Aydınlatma Metni

WWW.NE-WAY.COM ÜZERİNDEKİ FORMLAR ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, üzerindeki iletişim formları yoluyla ilettiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Neway Eğitim ve Danışmanlık (“Neway”) tarafından hazırlanmıştır.

  1. İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

www.ne-way.com adresindeki websitesi üzerinde bulunan “İletişim” başlıklı formu doldurarak Neway’e ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi, telefon no) kategorilerindeki verileriniz ile mesaj formunda bize ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, mesaj içeriğine göre talebinizin ve/veya sorularınızın yazılı veya sözlü olarak yanıtlanması yoluyla bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Neway tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kısmen otomatik yollarla işlenecektir. 

  1. “BİZDEN HABERLER” FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

www.ne-way.com adresindeki websitesi üzerindeki “Bizden Haberler” başlıklı formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz,  tarafınıza Newaytarafından düzenlenen etkinlikler ve eğitim programlarına ilişkin haber içerikli e-bülten gönderilmesi yoluyla, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak saklanacak ve tamamen otomatik yollarla işlenecek; aynı amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak tedarikçilere aktarılacaktır. 

E-bülten listesinden çıkmak istediğinizi Neway’e bildirdiğiniz takdirde talebinizin işlenmesinden itibaren belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

  1. İLGİLENDİĞİNİZ PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİ TALEP ETTİĞİNİZDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

www.ne-way.com adresindeki websitesindeki program bilgi talebi formunu doldurduğunuzda kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon no)kategorilerindeki verileriniz ile ilgilendiğiniz/bilgi almayı talep ettiğiniz program verileri, tarafınıza ilgilendiğinizi belirttiğiniz programa ilişkin yazılı ve/veya sözlü bilgi verilmesi yoluyla bu yöndeki açık rızanıza istinaden Neway tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve program tanıtımlarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Neway’e iletebilirsiniz.

NewayN2-03 – Dış Eğitmen Aydınlatma Metni

NEWAY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK BÜNYESİNDEKİ EĞİTMENLİK SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Neway Eğitim ve Danışmalık (“Neway”) tarafından sözleşmeli olarak eğitmenlik süreciniz kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

EĞİTMENLİK SÜRECİNDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Neway bünyesinde Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere eğitmen olarak katıldığınızda bu süreçle bağlantılı olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kısmen otomatik yollarla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki dayanağıyla işlenecektir: 

  • Kimlik (Ad-soyad, T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No, Vergi Kimlik No)
  • İletişim bilgileri (Adres, E-posta Adresi ve Telefon No)
  • Mesleki deneyim (Neway’te vereceğiniz eğitime esas olan eğitim durumunuz, eğitim konusuyla ilgili sahip olduğunuz sertifikalar ve diploma bilgileriniz ile çalışma deneyiminiz)

Yukarıda belirtilen kimlik ve iletişim kategorilerindeki kişisel verileriniz ayrıca finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Neway tarafından Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanağıyla Neway tarafından kısmen otomatik yollarla işlenerek yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Neway’e iletebilirsiniz.