Anahtar kelimenizi girin

Çevre ve Enerji Yönetimi

Sürdürülebilirlik Yönetimi

GÖRÜNÜM

Gösterilen sonuç sayısı: 9

Yeni
atık yönetimi
1

Atık Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Atıklar firmaların sahalarından çıksalar dahi sorumlulukları sürmektedir ki bu kapsamda firmalardan gerekli mali sigortaların yaptırılmaları bakanlık tarafından zorunlu tutulmaktadır. Atık yönetimi için ayrıca firmalar 3 yıllık ayık yönetim planlarını çevre il müdürlüklerine onaylatmalıdırlar.

Yeni
çevre bakanlığı bildirimleri
1

Çevre Bakanlığı Bildirimleri

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevre mevzuatı gereği sanayi kuruluşları her yıl ve daha uzun periyotlar ile yapılan çevre kapsamında bildirimler yapmak ile yükümlüdürler. Bu bildirimler çeşitli alanlarda olup bu bildirimlerin yapılması zorunludur, bu bildirimler; Ülkenin sanayi kuruluşlarından çıkan atık miktarı ve çeşidine göre Çevre Bakanlığı Ulusal Atık ve Çevre yönetimi stratejisini geliştirmektedir.

Yeni
çevre boyutları
1

Çevre Etki Boyut Analizi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevresel Boyut değerlendirme yönetim sistemleri kapsamında da istenen firmanın süreçlerindeki çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesidir. Çevre boyut analizi şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları süreçlerde ve süreç adımlarının her birinde çevresel açısından değerlendirme yapılmasıdır.

Yeni
ÇED Raporu
1

Çevresel Etki Değerlendirmesi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevresel Etki Değerlendirilmesi, firmaların Çevre Kanunun ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi yönetmelik gereği almak ile yükümlü oldukları belgedir. ÇED için firmaların ilk aşamada ÇED’e tabi veya tabi değil kapsamlarını tanımlamaları gerekmektedir. ÇED’e tabi firmalar ÇED kapsamında yapmaları gerekenleri yapmak ile yükümlüdürler.

Yeni
enerji yönetimi
1

Enerji Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Enerji yönetimi, firmaların enerji alım aşamaları da dahil olmak ile beraber enerji tüketim analizlerinin yapılmasıdır. Enerji yönetimi firmalardaki enerji yönetim felsefesinin geliştirilmesidir. Enerji yönetimi, günümüzde artan rekabet koşulları ve fiyat baskısı nedeni ile önem kazanmaya başlamıştır.

Yeni
ISO 14001 Çevre Yönetim
1

ISO 14001 Çevre Yönetim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

ISO 14000 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunun için çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Yeni
ISO 50001 Enerji Yönetim
1

ISO 50001 Enerji Yönetim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu içeren enerji performansını geliştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu standardın uygulanması, enerjinin sistematik yönetimini, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevre etkilerinde azalmaya yol açacaktır.

Yeni
reach rosh
1

Reach RoHS Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), tehlikeli kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtı anlamına gelmektedir. REACH Avrupa birliğinin bir direktifi olarak 2006 da hazırlanmış olup 2007 yılında ise yürürlüğe girmiştir.