Anahtar kelimenizi girin

Course

PROGRAM

ISO 14001 Çevre Yönetim

Yeni
ISO 14001 Çevre Yönetim
ISO 14001 Çevre Yönetim

Program Yürütücüleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Programı Hakkında

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir.

Bunun için çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi; çevresel etkenlere ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatlar ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulmasının sağlanmasıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

Bu belgelendirmenin amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir yöntem sağlamaktır.
Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği hedeflere ulaşmak için şartları belirler.

 

Program Özeti

Çevresel Etki ve Boyutlar

Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması, Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi

Yasal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Kuruluşa yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi, Çevresel performansın artması,

Yaşam Döngüsü

Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,

İlgili taraflar ve yasal kuruluşların istediği çevre bilgilerinin ve raporlarının takibi ve hazırlanması.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Adımları

ISO 14001

 • Atıf Yapılan Standartlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması
 • İç Ortam / Bağlam Analizi​
 • İlgili Paydaşların /Tarafların İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • ÇYS Kapsamın Belirlenmesi
 • ÇYS ve Prosesleri
 • Liderlik ve Taahüt​
 • Politika
 • Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Planlama
 • Risk ve Fırsatları Belirleme
 • Kalite Amaç ve Hedefleri
 • Çevre Boyut ve Etkileri
 • Uygunluk Yükümlülükleri
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol
 • Performans Değerlendirme
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme​
 • ​İç Tetkik​
 • Yönetim Gözden Geçirmesi
 • İyileştirme

Program Detayları

Neden ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Neway Olarak Hizmetimiz

 

Neway olarak ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Dİğer Hizmetlerimiz

Program İstatistikleri

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Yorumlar

Yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun “ISO 14001 Çevre Yönetim”

Eğitim Tarihi 24 Haziran 2021
Eğitim Süresi 8-16 saat
Seviye Uzmanlık

Lokasyon

Programı paylaşın