Anahtar kelimenizi girin

İş Sağlığı ve Güvenliği

GÖRÜNÜM

16 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Yeni
acil durum
1

Acil Durum Eğitimi ve Yönetimi

8 - 16 saat Michael Zilles Uzmanlık

Acil Durum yönetimi, her ne kadar günümüzde yasal zorunluluk, iş sağlığı ve güvenliği standartları ve yönetim sistemlerinde bahsedilsede artık günümüzde süreçlerin bütün hepsini kapsayan kapsamlarıda yer almaktadır. Örn: ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Yeni
1

Elektrik ve İş Güvenliği

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

Elektriksel çalışmalarda iş güvenliğinin amacı, ister elektrik teknisyenlerinin ister ise elektriksel tehlikelere maruz kalabilecek çalışanların iş güvenliği önlemlerini almaktır.

Yeni
1

Ergonomi Yönetimi

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

Ergonomi eğitimi ile ilk amaçlanan çalışma ortamının ergonomik açıdan iyileştirilmesi ve daha sonra çalışanların farkındalığının sağlamaktır. Vücut İskelet kas sistemi bozuklarına sebep olacak riskleri ön görmek ve çalışma ortamlarını insan vücudu fiziksel özelliklerine göre dizayn etmek için yapılan sistematik ve kişisel farkındalık çalışmalarıdır.

Yeni
hazop
1

Hazop Tehlikeli Kimyasal Yönetimi

8 - 16 saat Michael Zilles Uzmanlık

IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide, TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu, HAZOP, kimyasal maddelerin üretilmesi, işlenmesi, taşınması süreçlerinde kompleks işlemler sırasında kimyasal tehlike ve risklerin belirlenmesini sağlayan bir risk analiz yöntemidir.

Yeni
iş güvenliği risk analizi
1

İş Güvenliği Risk Analizi (Değerlendirmesi)

8 - 16 saat Michael Zilles Uzmanlık

Risk analizi şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları süreçlerde ve süreç adımlarının her birinde iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirme yapılmasıdır. Risk analizinde bu değerlendirmelerde geçmiş vakalar yani gerçekleşmiş riskler dikkate alınırken gerçekleşmesi ön görülen faaliyetlerde göz önünde bulundurulur.

Yeni
kaza analizi
1

İş Kaza Analizi Eğitimi

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

İş kazalarının incelenmesinde doğru analiz ve yöntemleri kullanılması esastır, bu incelemeler sadece bir kişi değil kazanın olduğu yerin sorumluları dahil katılım ekibi ile yapılmalıdır. Bu kazaların incelenmesine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve ilgili alan sorumluları katılmalıdır.

Yeni
İş sağlığı ve güvenliği denetimi
1

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

İş güvenliği Denetimleri genellikle şirketlerin genellikle iç süreçlerini kontrol etmek için gerçekleştirdikleri gerek şirketin kendi tarafından gerek ise dış kuruluşlar tarafından yapılan mekanizmalardır. Dış denetimler ise büyük çoğunlukla şirketleri dış kaynaklı proseslerini, tedarikçilerinin iş güvenliği süreçlerini kontrol etmek için yaptıkları faaliyetlerdir.

Yeni
temel iş güvenliği eğitimi
1

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

8 - 16 saat Michael Zilles Uzmanlık

Yasal olarak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İSG Kanunu kapsamında çalışanların alması gereken İş Sağılığı ve Güvenliği eğitimlerinin farkındalık yaratmak amacı ile İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların çalışanlara aktarılmasıdır.

Yeni
iş sağlığı ve güvenliği kurulu
1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

Yeni
1

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; ISO 45001’in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. ISO 45001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

Yeni
kilitle etiketle
1

Kilitleme Etiketleme Lock Tag Out

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

İş sağlığı ve güvenliği risklerine sebebiyet verebilecek olayları önceden öngörmek ve önleyici aksiyonları almak için güvenli etiketleme kilitleme sistemlerini yapmak tehlikeye sebep olan ekipmanları operasyonlar sırasında etkisiz hale getirmek yöntemlerine kilitleme etiketleme sitemleri denilmektedir.

Yeni
osgb
1

OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

8 - 16 saat Michael Zilles Uzmanlık

Yasal olarak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İSG Kanunu kapsamında çalışanların alması gereken İş Sağılığı ve Güvenliği eğitimlerinin farkındalık yaratmak amacı ile İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların çalışanlara aktarılmasıdır.