Anahtar kelimenizi girin

Hizmetlerimiz

GÖRÜNÜM

64 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Yeni
Kalite Yöneticiliği nedir
1

Kalite Yöneticiliği Programı

66 Saat Beril Kırcı Uzmanlık

Kalite Yönetimi; yaygın olarak bilinen doküman ve hata önleme sistemlerinin yanı sıra şirket faaliyetlerine bütün olarak bakılması ve yön verilmesi anlamına gelir. Kalite Yönetim felsefesi ISO 9001 standardının yanı sıra diğer yönetim sistemleri standartlarınıda içermeli ve bütün standartlara aynı çerçevede ele almalıdır.

Yeni
süreç yönetimi nedir
1

Süreç Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Başlangıç

Herhangi bir sürecin temel işlevi, var olan kaynaklar ve girdiler ile, en yalın ve en etkin bir şekilde, istenilen / amaçlanan dönüşümü sağlamak ve o sürecin müşterilerinin beklentilerini / gereksinimlerini karşılayarak müşteri tatmini oluşturmak ve geliştirmektir.

1

Stratejik Satınalma Yönetimi

8-16 saat Michael Zilles Başlangıç

Şirket satın alma sürecinde yapılan hata satın almaya bir süreç olarak bakılmaması ve satın alma sürecinin stratejisinin oluşturulmamasıdır. Stratejik satın alma aynı zamanda, satın alma operasyonunun önem derecelerine göre kategorilere bölünmesi, maliyetlerin açık hale getirilmesi ve optimize edilmesidir.

Yeni
Toplam Verimli Bakım
1

Toplam Verimli Bakım TPM

8-16 saat Michael Zilles Uzmanlık

Toplam verimli bakım, hizmet ve üretim aşamalarında, otonom bakım (önleyici bakım, günlük vb.) ile başlayan genelde bir hattın üretimin vb. faaliyetin durmamasını engelleyen bir sürdürülebilirlik uygulamasıdır. Bu felsefede amaç ekipmanların faaliyetlerini sürdürmesini sağlamanın yanı sıra daha ileri seviyeye taşımak örneğin hata yapma olasılıklarını da düşürmektir.

Yeni
Problem çözme
1

Problem Çözme Teknikleri

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Problem çözme teknikleri, firmanızda karşılaştığınız ve/veya karşılaşabileceğiniz her türlü problemin çözümlenmesi amacı ile daha önce uluslararası kabul görmüş çözüm tekniklerine verilen ortak bir isimdir. Problem çözme tekniklerinde alışılagelmiş çözüm tekniklerinin yerine karşılaşılan probleme sistematik olarak yaklaşmaktadır.

Yeni
1

Hata Türleri Etkileri FMEA

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Hata Türleri Etkileri Analizi (HTEA) uluslararası ismiyle Failure Mode Effect Analysis (FMEA), bir hizmetin/ürünün devreye alma aşamasında veya yaşam döngüsünde karşılaşılabilecek risklerin problemlerin önceden tahmin edilerek bu problemler ile yüzleşmeden önlem alınma aşamasıdır. Risk odaklı olan bu metodoloji süreç adımlarını değerlendirirken temel adımları;

Yeni
Kalibrasyon ve Doğrulama
1

Kalibrasyon ve Doğrulama

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Üretimde kullanılan cihazların gerektiği şekilde kullanılabilmesi, cihaz kalitesinin saklanabilmesi, cihazların kontrolü ve proses kontrolü için ölçümlerin yapılması şarttır. Verimli bir üretimde makinaların gerektiği şekilde kullanılması ve bakımı ön koşuldur. Bir ölçüm sonucu raporlanırken sonucun kalitesini belirten sayısal bir gösterge olmalıdır.

Yeni
Tedarikçi Denetimi
1

İç Dış Tedarikçi Denetimi

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

İç Denetimler genellikle şirketlerin genellikle iç süreçlerini kontrol etmek için gerçekleştirdikleri gerek şirketin kendi tarafından gerek ise dış kuruluşlar tarafından yapılan mekanizmalardır. Dış denetimler ise büyük çoğunlukla şirketleri dış kaynaklı proseslerini, tedarikçilerinin süreçlerini kontrol etmek için yaptıkları faaliyetlerdir.

Yeni
Proje Yönetimi
1

Proje Yönetimi

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Yeni
Balanced Scorecard
1

Performans Yönetimi

8-16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Performans yönetiminde temel unsur firmanın hedefleri doğrultusunda elde edeceği kazancı ve başarıyı çalışanları ile paylaşarak onları motive etmesi ve ödüllendirmesidir. Bu felsefe ile kazanca etki eden ve katkı sağlayanların firma aidiyetinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yeni
PPAP APQP
1

PPAP – APQP Onay Süreci

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

PPAP, şirketlerin ürünlerinde kullandıkları yan ürünlerin, asıl ürünün şartlarını sağlayacak şekilde devreye alınma aşamasına denilmektedir. APQP, sağlanan / üretilen ürünün mevcut durumda ve gelecekte gerekli kriterleri sağlamasına yarayan yarım mamul ve final ürün aşamasında yapılması gereken kalite faaliyetlerini tanımlayan süreçtir.