Anahtar kelimenizi girin

Course

PROGRAM

Süreç Yönetimi

Yeni
süreç yönetimi nedir
süreç yönetimi nedir

Program Yürütücüleri

Süreç Yönetimi Programı Hakkında

Süreç Yönetimi Nedir?

Herhangi bir sürecin temel işlevi, var olan kaynaklar ve girdiler ile, en yalın ve en etkin bir şekilde, istenilen / amaçlanan dönüşümü sağlamak ve o sürecin müşterilerinin beklentilerini / gereksinimlerini karşılayarak müşteri tatmini oluşturmak ve geliştirmektir.

Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişki veya etkileşimli faaliyetler takımıdır.

Şirketin faaliyetlerini sürdürmek için gerçekleştirdiği operasyonlarının girdilerinin, çıktılarının, etkileşimlerinin ve performanslarının takip edilmesidir. Süreç yönetiminde her bir faaliyet bir süreç olarak tanımlanır ve yönetim tarafından bu felsefe ile takip edilir.

Bu süreç, Yönetim stratejisi olmak ile beraber günümüzde şirketlerin yönetim bazında kullandıkları en güncel modeldir.

Süreç yönetimi felsefesinde profesyonel yönetim esas alınır ve öncelik şirket organizasyonunda dikey-yatay bölümler ve etkileşimleridir.

Süreç Yönetiminin Amacı Nedir?

Kavramın Dünyada ve ülkemizde yansıması.
Süreç Yönetimi ile ilgili çalışanlarının üstlenecekleri görev ve sorumlulukların farkındalığının oluşturulması.
Takım Çalışması Yaklaşımı”na pratik çalışmalarla katma değer sağlanması.
Firmaların rekabet güçlerini arttırır.
Yönetim sistemlerinin gereklerinden biridir.
Müşteri Odaklı yönetimi teşvik eder.
İç iletişimi ve etkileşimi kuvvetlendirir.
Firma önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirir.
Çalışanların görev ve sorumluluklarının belirlenmesine temel teşkil eder.
Çalışanların, şirketin ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dengeleyen bir yönetim tarzıdır.
Şirketimizin Yönetsel süreçlerinin de dahil olduğu tüm süreçlerinin sürekli iyileştirme kapsamında izlenebilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

 

Program Özeti

Süreç Hedefleri

Süreç bütününe yönelik ana hedefler genellikle bütün süreçlerin tepesinde yer alan ana faaliyete ilişkin verilen hedeftir. Bu hedefe bakarak ana sürecin altındaki süreçler ise hedef almalıdır.

Performans Yönetimi

Etkili süreç yönetimini sağlamak adına ana ve alt hedeflerin yanında sürece daimi performans göstergeleri belirlenmeli ve bu göstergeler belirli aralıklar ile takip edilmelidir.

Kaynak Yönetimi

Süreçlerin sürdürülebilmeleri için kaynaklara ihtiyaçları vardır ve ana süreçlerdeki paylarına göre kaynak payları değişmektedir.

Bu kaynaklar gerek materyal gerek ise insan ve hizmet kaynağı olabilir ve yönetilmesi gerekmektedir.

Süreç Yönetimi Adımları

TANIMLAR KAVRAMLAR

 • Süreç Nedir?
 • Sürecin Temel İşlevi
 • Sürecin Seviyesi
 • Süreç Türleri

SÜREÇLERİN TANIMLANMASI

 • Süreç Öğeleri
 • Süreçlerin Tanımlanması

SÜREÇ DOKÜMANTASYONU

 •  Dokümantasyon ihtiyacı
 •  Dokümantasyon türleri

SÜREÇ YAKLAŞIMI ve DENETİMİ​

 • Stratejik Planlama
 • ISO 9000
 • Sistem Yaklaşımı

SÜREÇ / PROSES YÖNETİMİ​

 • Çeşitleri
 • Süreç Girdi ve Çıktıları
 • Sınırlar ve Yöneticileri
 • Süreçlerin Riskleri
 • Performanslar
 • Süreç Hedefleri
 • Yönetim ve Dokümantasyon

RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ​

 • Süreçlerde Risk ve Fırsat Nedir?
 • Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri
 • Süreçlerde Risk ve Fırsatların Olasılık ve Etki Hesap Yöntemleri
 • Risk Fırsat Uygulama Yöntemleri

Program Detayları

Neden Süreç Yönetimi

Neway Süreç yönetimi felsefesi ile şirketinizin yönetim prensipleri şeffaflaşacak, şirket yönetimini süreçler üzerinden yapabileceksiniz. Bu sayede performansın düzeyi ve yönetilmesi verisel araçlar ile kolay bir hale gelecektir.

Neway Olarak Hizmetimiz

 

Şirketlerde süreçlerin ortaya konması belirlenmesi (girdi-çıktı) ve bu süreçlerin takibinin nasıl yapılacağı konularında hizmet vermekteyiz. Şirketinizde eğer mevcut süreçler var ise bunların gözden geçirilmesi ve standardizasyonu eğer yok ise faaliyetlerinize dayanarak süreçlerinizin oluşturulması ve süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesinde yanınızda yer almaktayız. Şirketlere SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer) yöntemini uygulamaya almak için destek vermekteyiz.

Süreçlerin oluşturulmasından sonra ise bu yöntemin diğer alt süreçlere yaygınlaştırılması ve buna bağlı olarak performans ve kaynak yönetimi konularında örnek uygulamalar ile hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Dİğer Hizmetlerimiz

Program İstatistikleri

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Yorumlar

Yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun “Süreç Yönetimi”

Eğitim Tarihi 23 Mart 2016
Eğitim Süresi 8-16 saat
Seviye Başlangıç

Lokasyon

Programı paylaşın