Anahtar kelimenizi girin

Hizmetlerimiz

GÖRÜNÜM

64 sonuçtan 37-48 arası gösteriliyor

Yeni
yalın üretim
1

Yalın Üretim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Yalın Üretim, şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken katma değersiz unsurlardan kurtularak mümkün oldukça yalın, sade ve asıl amaca katkı sağlayan operasyonlar ile çalışmasıdır. Yalın üretim her ne kadar üretim yapan firmalar için anlaşılmakta isede aslında sigorta, banka, telekominikasyon, enerji vb. gibi bir çok hizmet sektöründe de günümüzde kullanılmaktadır.

Yeni
yalın 6 sigma
1

YALIN 6 Sigma

72-84 saat Derin Temel Uzmanlık

İyileştirme araçları ve problem çözme teknikleridir. Dünya çapında kalite demek olan ve uzun dönemde 3.4 ppm hata oranını hedefleyen süreç yeterliliğinin istatistiksel olarak ölçümüdür. Müşteri odaklı çalışılarak kalite iyileştirmelerini sağlar. Dünya çapında kalite lideri olan şirketler tarafından is filozofisi ve stratejisi olarak kullanılmaktadır.

Yeni
temel istatistik
1

Temel İstatistik

8 - 16 saat Derin Temel Uzmanlık

Temel İstatistik, aslında sayısal analizler için veri toplanmasını, analizini ve yorumlanması sağlayan matematik bilimidir. İstatistik kalite yönetim sistemlerinden, iyileştirme çalışmalarına, temel süreç yönetiminden yardımcı süreçlerin yönetimine kadar iş hayatının birçok aşamasında kullanılabilmektedir.

Yeni
ölçüm sistemi analizi
1

Ölçüm Sistemi Analizi

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Ölçüm sistemi analizi; sistemdeki ölçüm ihtiyacı duyulan noktalarda mevcut ölçüm sistemimizin yeterliliğinin saptanmasıdır. Gage R&R, Gerçek süreç değişkenliğini ortaya çıkarmak için ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenliğin tanımlanması ve sistem değişkenliğinden ayrıştırılmasıdır.

Yeni
istatistiksel proses kontrol
1

İstatistiksel Proses Kontrol

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

İstatistiksel proses kontrol; 1924’de Walter A. Shewhart tarafından geliştirilmiştir. Veriyi istatistiksel olarak incelenebilecek hale sokar, bunun sonucu, süreç veya ürünün zaman içindeki davranışı hakkında bilgi verir. Ürün ve süreç performansı hakkında grafiksel bilgi verir. Öncelikli kullanım amacı sistemin değişkenliğini ve eğilimini etkileyen özel sebepleri bulmaktır.

Yeni
yetenek analizi
1

Yetenek Analizi

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

İstatistiksel proses kontrol; 1924’de Walter A. Shewhart tarafından geliştirilmiştir. Veriyi istatistiksel olarak incelenebilecek hale sokar, bunun sonucu, süreç veya ürünün zaman içindeki davranışı hakkında bilgi verir. Ürün ve süreç performansı hakkında grafiksel bilgi verir. Öncelikli kullanım amacı sistemin değişkenliğini ve eğilimini etkileyen özel sebepleri bulmaktır.

Yeni
smed
1

Hızlı Setup SMED

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

SMED Single Minutes Exchange of Dies tekli dakikalarda Kalıp Değiştirme olarak geçmektedir. Bir işi sona erdirmek ve yenisine başlamak fiziksel ve zihinsel bir emek harcamayı gerektirir. Bu metodolojinin uygulanmasının asıl nedeni üretim proseslerinde özellik ile farklı bir üretim çeşidine geçileceği zaman mümkün olduğunca hızlı bir şekilde faaliyete başlanmasıdır.

Yeni
kanban
1

Kanban Çekme Sistemleri

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Stok seviyelerindeki artıştan dolayı stok maliyetleri de artmaktadır. Stok maliyetleri firmaların özellik ile nakit akışlarını olumsuz yönde etkilemektedirler. Fazla stoklar maliyet ve yer tutma gibi dezavantajları getirdiği gibi aynı zamanda da FIFO (First In First Out) prensiplerine de zarar vermektedirler. Kanban sistemlerindeki genel metrikler;

1

Çoklu Değişken Analizi

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Çoklu değişken analizi firmalarda genellikle özelliklerine göre toplanan verilerde girdi ve çıktıların birbirleri ile ilişkilerini analiz eden yöntemler bütünüdür. Çok değişken analizi yöntemleri yukarıda da belirtildiği gibi verilerin tiplerine göre farklılık göstermektedir.

Yeni
hipotez testleri
1

Hipotez Testleri

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Örneklem aldığınız popülasyonu/Veri kümesini temsil ettiğini düşündüğünüz örneklerde, numunelerde sıra dışı durumlar ile karşılaşma ihtimaliniz vardır. İşte bu kontada tanımlaya yardımcı tanımlayıcı istatistik yardımı ile sıra dışı ihtimalleri elemine etme ve doğru örneklem ile çalışma ihtimalimizi artırabiliriz.

Yeni
DOE
1

Deney Tasarımı

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

Deney tasarımı istenilen girdi çıktıları elde etmek adına, çıktılarımızı en az etkileyen bağımsız değişkenlikleri bulmak ve bunları optimize etmek için kullanılan yöntemdir. Deney tasarımında mevcut girdiler üzerine çeşitli seviyelerde varyasyonlar ile deneyler tasarlanır ve bu tasarlanan deneylere göre elde edilen çıktılar üzerinden bir modelleme çıkartılmaya odaklanılır.

Yeni
5s fabrika uygulaması
1

5S İş Yeri Organizasyonu

8 - 16 saat Burak Yılmaz Uzmanlık

5S Japonya’dan çıkmış olan ve 5 kelime ile ifade edilen bir organizasyon ve yönetim metodudur. 5S ister hizmet ister ise üretim yapan firmalarda çalışma alanlarında düzensizlik kaynaklı verimsizlikleri engellemek için kullanılan uluslararası yöntemler bütünüdür. 5S sayesinde firmalarda zaman kaybını önlemeyi verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.