Anahtar kelimenizi girin

Hizmetlerimiz

GÖRÜNÜM

64 sonuçtan 13-24 arası gösteriliyor

Yeni
ISO 14001 Çevre Yönetim
1

ISO 14001 Çevre Yönetim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

ISO 14000 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunun için çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Yeni
1

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; ISO 45001’in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. ISO 45001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

Yeni
ISO 50001 Enerji Yönetim
1

ISO 50001 Enerji Yönetim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Kuruluşların enerji verimliliği, kullanımı, tüketimi ve yoğunluğunu içeren enerji performansını geliştirmek için gerekli sistemleri ve prosesleri kurmalarına yardımcı olmaktır. Bu standardın uygulanması, enerjinin sistematik yönetimini, enerji maliyetlerinde, sera gazı emisyonlarında ve diğer çevre etkilerinde azalmaya yol açacaktır.

Yeni
ISO 31000 Risk Yönetim
1

ISO 31000 Risk Yönetim

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Her kuruluşun bütün faaliyetleri bir kurumsal  risk içerir. Kuruluşlar riski tanımlayıp analiz ederek ve sonra  da risk kriterleri çerçevesinde riski, risk işleme yoluyla azaltmak gerekip  gerekmediğini değerlendirmesine Kurumsal  Risk Yönetimi denir.

Yeni
1

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Şirketler var olmaya başladıkları ilk günden bu yana toplumla yapıcı ilişkiler kurmaktadır, dolayısıyla Sosyal Sorumluluk yeni bir oluşum değildir. Ancak toplum geliştikçe bu faaliyetleri de gelişmeye devam edecektir. Bu tip faaliyetleri ifade etmenin pek çok yolu vardır, ISO 26000 ve SA 8000 standardı bu faaliyetlerin bütünün ele alındığı rehber standarttır.

Yeni
IATF 16949
1

IATF 16949 Otomotiv Kalite

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

IATF 16949, otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servis hizmetleri için konulan kalite sistem gerekliliklerini belirlemektedir. Bu yapıya ek olarak, araç üreticileri ve araç yedek parça üreticileri tarafından ayrı olarak istenilen müşteriye özel şartlarda mevcuttur.

Yeni
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim
1

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Kurum ve firmaların doğru bir şekilde idare etmeleri gereken süreçler içerisinde, iş sürekliliği de gelmektedir. Herhangi bir organizasyon veya iş süreci işleyişinde kesintilerin meydana gelmesi, işin sonlandırılamamasından kaynaklanan zarar ve kayıpları doğurur. Her kurum, sürprizlerle dolu olan hayatta iş sürekliliğini akamete uğratabilecek sürprizler karşısında hazırlıklı olmalıdır.

Yeni
ISO 17020
1

ISO 17020 Muayene Akreditasyonu

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Muayene kuruluşları malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşlarının faaliyetlerini kapsar.

Yeni
ISO 17024 Personel Belgelendirme Hakkında
1

ISO 17024 Personel Belgelendirme

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

ISO 17024 standardı , İşyerlerinde çalıştırılacak personelleri yetkili bir şekilde sertifikalandırmak isteyen şirketlerin akreditasyon şartlarını içeren ulusular arası bir standarttır.Personel Belgelendirmesi için kullanılan EN ISO/IEC 17024:2003 standardı  1 Temmuz 2012  tarihinde ISO tarafından revize edilerek EN ISO/IEC 17024:2012 standardı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu hakkında
1

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarında gerçekleşen test sonuçlarının ulusal ve uluslararası laboratuvarlar arasında kabul edilmesi, laboratuvar ortamının ve uygulanan yöntemlerinin geçerliliğinin eş değer kurum kuruluşlarla aynı olduğunun beyan edilmesidir. Dünyanın her yerinde birçok ülke, laboratuvarların teknik yeterliliğini akreditasyon sistemlerinin yardımıyla tespit etmektedir.

Yeni
ISO 22000 Gıda Güvenliği
1

ISO 22000 Gıda Güvenliği

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

ISO 22000 standardı dünya çapında ve ülke çapında bilinirliği olan, yeme ve içme sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşların uygulayabileceği ve kendilerinde prestij ve güven kazandıracak, rakipleri karşısında bir adım öne atacak yönetim sistemi ve bunun getirdiği uygulamalardır.