Anahtar kelimenizi girin

Course

PROGRAM

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yeni
ÇED Raporu
ÇED Raporu

Program Yürütücüleri

Program Hakkında

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporu Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirilmesi, firmaların Çevre Kanunun ve yönetmeliği gereği almak ile yükümlü oldukları belgedir. ÇED için firmaların ilk aşamada ÇED’e tabi veya tabi değil kapsamlarını tanımlamaları gerekmektedir. Bunun yanında ÇED’e tabi firmalar ÇED kapsamında yapmaları gerekenleri yapmak ile yükümlüdürler.

Çevre Bakanlığı Bildirimlerinin Amacı Nedir?

ÇED Raporunun amacı özellikle büyük endüstriyel faaliyet sürdürücek firmaların ve işin kapsamına ve tehlikesine göre küçük ve orta çaplı işletmelerinde faaliyetlerindeki mevcut çevresel etkilerin değerlendirmesi faaliyetlerini amaçlar. Bununla birlikte ÇED raporu bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalar tarafında yapılabilmekte ve bakanlığa sunulabilmektedir.

Daha Fazla Bilgi için..​

https://www.newaycevre.com/

 

Program Özeti

ÇED Raporu Faydaları

Çed raporu ile yapacağınız projelerde çevresel uygunluk raporunun alınmasının yanı sıra doğaya ve çevreye verilecek zararı ölçümleyebilir ve tahminleyebilir hale getirebilirsiniz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi ile faaliyetlere başlanmadan önce çevreye verilebilecek potansiyel etkiler değerlendirilir ve bununla birlikte gerekli önlemler alınır.

ÇED Raporu Zorunluluğu

ÇED Kapsamına giren firmalar ve projeler ÇED raporunu hazırlamakla ve bakanlığa sunmak ile yükümlüdür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Adımları

Etki Değerlendirmesi Adımları

Çevresel etki değerlendirmesi süreci

İlk olarak gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için; başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreçtir.

Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi

Ek I, Ek II ve Muafiyet Başvuruları 01.11.2013 tarihinden itibaren Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) sisteminden yürütülmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi (Ek I listesinde Yer Alan Projelere ilişkin Süreç)

»Yönetmelik EK-1 Listesinde yer alan faaliyetleri,

»EK-2 listesinden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen faaliyetleri,

Çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası

ÇED Yönetmeliği EK-3’te yer alan Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyadır.

Halkın katılımı toplantısı

Bununla birlikte ÇED Raporunun Kapsam ve özel formatının belirlenmesinden önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıdır.

bununla birlikte toplantının yeri, tarihi ve saati en az 10 gün öncesinden, yerel ve ulusal yayım yapan gazetelerde ilan edilir.

Komisyon üyeleri kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler.

Çevresel etki değerlendirmesi özel formatı

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. Bunun yanında ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

Komisyon

Proje için verilecek özel formatın kapsamını belirlemek ve bunun yanında hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyondur.

Komisyon Bakanlıkça süreci yöneten birim ve ilgili kamu kurum/kuruluşları personelinden oluşur.

ÇED Raporunun Bakanlığa Sunulması

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Valiliklerce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için Komisyonca oluşturulan özel formata göre hazırlanan rapor “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” adını alır.

ÇED Raporunu incelemek isteyenler, duyuru tarihinden itibaren rapor nihai edilene kadar raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler.

Komisyonun Çalışma Usulü ve ÇED Raporunun incelenmesi

Böylelikle Komisyon ÇED Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından itibaren on iş günü içinde inceler ve değerlendirir.

ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz Karar Aşaması

Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak proje için “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararını on iş günü içinde verir. Son olarak karar komisyon üyelerine bildirir.

Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı

Düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararıdır. bununla birlikte gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında sakınca yoktur.

Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı

Projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararıdır. Yatırım gerçekleştirilemez.

İzleme ve kontrol

Bakanlık bu görevi yerine getirirken gerekli görmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Proje sahibi “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını alır.

Proje tanıtım dosyasının içeriği

Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyadır.

Proje sahibi hazırlanan dosyayı Valiliğe sunar. Bununla birlikte valilik 5 işgünü içinde dosyayı uygunluk yönünden inceler. Sonuçta, Valilikçe; uygun bulunan dosya üzerinde 15 işgünü inceleme ve değerlendirme yaparak, 5 işgünü içerisinde karar verir.

Valilikçe verilen karar;

Valilik on beş iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Bu nedenle proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını beş iş günü içinde verir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.

Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

Bundan dolayı Önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Valilik kararıdır.

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı

Bakanlık Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin inceler.

Program Detayları

Neden ÇED Raporu Danışmanlığı

  • Çevre mevzuatına uyum,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun alınması.

 

Neway Olarak Hizmetimiz

ÇED Kapsamında olan firmalarımıza ÇED hazırlamaya yetkili bir kuruluş olarak hizmet vermekteyiz. Bununla birlikte raporun en kısa zamanda alınması için bu belgenin gerekliliklerini firmamız ile birlikte oluşturmaktayız. En kısa zamanda ÇED’e tabi değildir raporunun alınması açısından hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Dİğer Hizmetlerimiz

Program İstatistikleri

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Yorumlar

Yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun “Çevresel Etki Değerlendirmesi”

Eğitim Tarihi 24 Haziran 2021
Eğitim Süresi 8-16 saat
Seviye Uzmanlık

Lokasyon

Programı paylaşın