Anahtar kelimenizi girin

Course

PROGRAM

Patlamadan Korunma

Yeni

Program Yürütücüleri

Program Hakkında

Patlamadan Korunma Nedir?

Patlayıcı Ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder.

Muhtemel Patlayıcı Ortam : Yerel şartlar ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı olabilen bir ortamı ifade eder.

Zone : Uygun Elektriksel Donanımın Tasarımının yanı sıra uygun Elektriksel Cihazın seçimini kolaylaştırmak için tehlikeli alanlar , Bölgelere (Zone) ayrılmıştır. Bölgelere ayırma ile ilgili bilgiler ve açıklamalar IEC 60079-10-1 ve IEC 60079-10-2 ve Ulusal Standartlarda yer almaktadır.

Patlamadan Korunmanın Amacı? 

Patlamadan Korunma Dökümanı 30/04/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup özellikle “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği” ile “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik” amaçları dikkate alınmıştır.

 

Program Özeti

Patlamadan Korunma Yöntemleri

Muhtemel patlayıcı kimyasallar ile çalışılan iş yerlerinde çalışma yerlerinin zone kısımlarına bölünerek tehlike dereceleride göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Yasal Sorumluluk

YAsal olarak uyulması gereken kuralların ortaya konulması ve gerekli dokümanların oluşturulması.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Bütün risklerin ele alındığı ve alınması gereken önlemlerin belirtildiği korunma dokümanının hazırlanması.

Patlamadan Korunma Adımları

Patlayıcı Ortamlardan ve Patlamadan Korunma

 • Patlayıcı, Parlayıcı Ve Yanıcı Gaz, Toz Ve Buharlar
 • Gazlar
 • Sıvılar
 • Katı Maddeler, Tozlar
 • Ateşleme Kaynakları
 • Elektrik Ark Ve Kıvılcımı
 • Sıcak Yüzeyler (Statik Isı ile Patlama)
 • Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım
 • Her Nevi Statik Elektriklenme
 • Açık Alev Sıcak Gaz Ve Akkor Haldeki Parçacıklar (Hot Particles)
 • Adiyabatik Basınç, şok Dalga
 • Yıldırım DüŞmesi Ve Elektrikli Hava şartları
 • Parazit Akım, Katodik Koruma
 • Ultrasonik Ses Dalgaları
 • Radyo Dalgaları
 • Mikro Dalgalar
 • Kızıl Ötesi Işık (Ir)
 • Bazı Kimyasal Reaksiyonlar
 • Patlamaya KarŞı Alınan Önlemler
 • Birincil (Primer) Önlemler
 • İkincil (Sekonder) Önlemler
 • Patlayıcı Ortam OluŞabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
 • Atex 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar
 • Atex 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri
 • Patlama Riski Olan Bölge için Risk Değerlendirmesi
 • Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında En 60079-10-1 Metodolojisi
 • Havalandırma Derecesi
 • Geçitlere Göre Havalandırma Sınıflaması
 • Havalandırmanın Kullanılabilirlik Derecesi
 • Boşalma Dereceleri
 • Tali Boşalma Kesit Alanları
 • Boşalma (Salınım) Oluşumları
 • Tehlikeli Bölge Boşalma şekilleri
 • Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında En 60079-10-2:2009 Standardı
 • Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü
 • Toz Katmanı Tehlikesi
 • Toz Katmanının Sıcak Yüzey TutuŞmasından Dolayı Yangın Riski
 • Ex Donanımına Yönelik “Donanım Koruma Düzeylerini” Kapsayan Alternatif Risk Değerlendirme Yöntemi
 • Patlayıcı Ortam Hesapları

Program Detayları

Neden Patlayıcı Ortamlardan ve Patlamadan Korunma

 • İşyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tespiti
 • Patlayıcı ortamlar konusunda yasal olarak yapılması gereken aksiyonların alınması
 • Patlayıcı ortamların kontrol altına alınması için yapılması gereken aksiyonlar

Neway Olarak Hizmetimiz

 

Neway olarak süreçlerinizde, üretim faaliyetlerindeki muhtemel patlayıcı ortamların belirlenmesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Danışmanlık Süresi

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Dİğer Hizmetlerimiz

Program İstatistikleri

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Yorumlar

Yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun “Patlamadan Korunma”

Eğitim Tarihi 24 Haziran 2021
Eğitim Süresi 8 - 16 saat
Seviye Uzmanlık

Lokasyon

Programı paylaşın