Anahtar kelimenizi girin

Events

 • Bu etkinlik geçti.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

admin 0 859

ISO 9001 Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi; belirli bir faaliyet ilgili olarak fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Tüm sektörlerde rahatlıkla kullanım alanı bulan, hayatın çoğu kademelerinde bir zorunluluk olarak görülen standartlaştırma, kolaylık sağlama ve güven verme gibi temel fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan gerek üreticilere gerekse tüketicilere önemli avantajlar sağlamaktadır.

 • Standartlaştırma öncelikle üretimin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlar.

 • Standartlaştırma, tüketiciye güven verir.

 • Standartlaştırma sayesinde verimliliğin artacağı, kalitenin yükseleceği ifade edilir. Böylece kaliteli ve çok miktarda ürün üretebileceğinden standardizasyon, milli gelire olumlu katkıda bulunur.

ISO 9001’in Amacı Nedir?

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

Müşteri Beklentilerinin Anlaşılması

Toplam Kalite Yönetimi sayesinde firmanızda prosesler ve performans göstergeleri tanımlanacaktır. Proses yaklaşımı ile kalite seviyenize etki eden her nokta kontrol altına alınarak başarı kriterlerinizi takip edecek ve onları geliştirmek için çalışmalar yapacaksınız.

Etkin Hizmet Proses Yönetimi

alın 6 sigma her ne kadar yalın tekniklerinin bütünüyle barındırsada temel olarak olayların birbirleri ile olan ilişkilerini istatistikle kurar. Yamış olduğunuz faaliyetlerde sonuca etkiyen bütün girdilerin ne kadar etkili olduklarından yapacağınız iyileştirmelerin gelecekte hangi güven aralığı ile sizlere sonuç vereceğini istatistiksel temeller üzerine kurar.

Müşteri Yönetimi

ISO 9001 yönetim sisteminin en önemli çıktısı ise müşteri memnuniyeti hedeflemektedir. Kurulan sistemin müşteri memnuniyetini ne kadar karşıladığı takip edilmeye başlanmakla beraber müşteri memnuniyetini artırmak için sistematik çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • Atıf Yapılan Standartlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması
 • İç Ortam / Bağlam Analizi​
 • İlgili Paydaşların /Tarafların İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • KYS Kapsamın Belirlenmesi
 • KYS ve Prosesleri
 • Liderlik ve Taahüt
 • Müşteri Odaklılık
 • Politika
 • Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Planlama
 • Risk ve Fırsatları Belirleme
 • Kalite Amaç ve Hedefleri
 • Değişikliklerin Planlanması
 • Destek
 • Kaynaklar
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Dokümante Edilmiş Bilgi
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme​
 • ​İç Tetkik​
 • Yönetim Gözden Geçirmesi
 • İyileştirme

Neden ISO 9001

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.