Anahtar kelimenizi girin

Events

 • Bu etkinlik geçti.

Kalibrasyon ve Doğrulama Eğitimi

admin 0 861

Kalibrasyon Doğrulama Yönetimi Nedir?

Üretimde kullanılan cihazların gerektiği şekilde kullanılabilmesi, cihaz kalitesinin saklanabilmesi, cihazların kontrolü ve proses kontrolü için ölçümlerin yapılması şarttır. Verimli bir üretimde makinaların gerektiği şekilde kullanılması ve bakımı ön koşuldur.

Bir ölçüm sonucu raporlanırken sonucun kalitesini belirten sayısal bir gösterge olmalıdır. Sonucun kullanıcılar bu sonucun güvenilirliğini tayin edebilmelidirler. 

Bu göstergeler olmaksızın ölçüm sonuçları kendi aralarında sertifikalarda veya standartlarda verilen değerler ile karşılaştırılamaz.

Kalibrasyon Doğrulama Yönetiminin Amacı Nedir?

Belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerlerle ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.

Kalibrasyonlarda referans cihazlar ile yapılan karşılaştırmalardır, kalibrasyonlarda kullanılan referanslar bir üst seviye laboratuvar tarafından kalibre edilmektedir. Bu sayede ölçüm sistemimizi garanti altına almak ile beraber cihazların güvenilirliğini firma bünyesinde sağlayabilir ve maliyet avantajı sağlayabiliriz.

Güvenilir Ölçüm

Ürettiğiniz / Sağladığınız hizmetin istenilen standartlarda olduğunu garanti altına alınmasıdır.

Ölçümlerin güvenilirliği dış paydaşlara / müşterilere verilebilmektedir.

Maliyet Avantajı

Doğrulama, Kalibrasyona gönderilen ürünlerin belirlenen periyotlar halinde iç bünyede doğrulanmasıdır.

Sonuçlarda İzlenebilirlik

Kalibrasyon veya doğrulama sertifikasındaki elde edilen sonuçların yorumlanması ve iş süreçlerinde dikkate alınmasıdır.

Kalibrasyon ve doğrulama, şirketlerin üretim faaliyetlerini yürütürken ölçüm yaptığı noktalarda kullandığı cihazların güvenilirliğinin belirlenmesidir. Kalibrasyon, bilinenin aksine cihazların onarımı, bakımı veya doğru ölçmesini sağlamak değil cihazların ne kadar hata ile ölçtüğünün saptanmasıdır.

Kalibrasyon sürecindeki önemli nokta kalibrasyon sonucu cihazların kullanıldıkları yerdeki izin verilen sapma değerlerinin içerisinde ölçüm yapıp yapılmamasıdır. Kalibrasyonlar ölçüm cihazına göre akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Doğrulama ise ölçüm hassasiyeti belirli ekipman, malzemeler tarafından ölçüm cihazının istenilen limitler arasında ölçüm yapıp yapmadığının saptanmasıdır.

Kalibrasyon Doğrulama Yönetimi İçeriği

 • Metroloji
 • Kalibrasyon
 • İzlenebilirlik Zinciri
 • Temel SI Birimleri
 • Etalon Kavramı
 • Kalibrasyon Doğrulama Prosedürü
 • Ölçümlerde Doğruluk ve Kesinlik
 • Ölçüm Belirsizliği
 • Etki Büyüklükleri
 • Standart Ölçüm Belirsizliği
 • Duyarlılık Katsayısı
 • İstatistiksel Dağılımlar
 • Matematiksel Modelin Oluşturulması
 • 7 Temel Isı Birimi
 • Uzunluk
 • Kütle
 • Zaman
 • Elektrik Akımı
 • Termodinamik Sıcaklık f. Madde Miktarı
 • Isınma Şiddeti
 • BirimDönüşümleri
 • SapmanınHesaplanması
 • Çözünürlük – Hassasiyet – Ölçüm Aralığı
 • Akreditasyon
 • Örnek Uygulama
 • Dokümantasyon

Kalibrasyon Doğrulama Ölçüm Sistemi Analizi

 • Ölçüm Belirsizliği
 • Ölçüm Sistemi Analizi Gage R&R

Neden Kalibrasyon Doğrulama

 • İç süreçlerin kontrol altında olmasını sağlamak.

 • Dış süreçlerin kontrol altında olmasını sağlamak.

 • Süreçlerin denetlenecek referansa / Standarda göre uygunluğunun ortaya konulması.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.