Anahtar kelimenizi girin

post

ISO 9001 Dokümantasyon veya Hedefimize Yardımcı Sistemler mi?

ISO 9001 Dokümantasyon veya Hedefimize Yardımcı Sistemler mi?

ISO 9001 Süreç Yönetimi Nedir: Kalite Yönetim Sistemi; şirketin faaliyetlerinin bütünü ile alınarak süreçlerin optimizasyon ve standartlaştırma çalışmalarıdır diyebiliriz.

Genel olarak Türkiyede yaygın kanı olarak ISO 9001 Süreç Yönetimi yapılan işlerin dokümantasyonu olarak algılansada günümüzde özellikle standardın 2015 versiyonu ile süreçlerin ele alınması, yönetilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarına denilmektedir.

Amaç: Kalite yönetim sisteminin temel amacı şirketin ilk olarak kendisini anlayarak kendisini değerlendirmesi, süreçlerini belirlemesi ve süreç parametrelerini değerlendirmesi ve onları izleyerek hedefine emin adımlar ile ilerlemesidir.

ISO 9001 Süreç Yönetimi Adımlarını temel ve önemli adımlarını sıralar ve yorumlayabilirsek:

1- Kendi Öz Değerlendirmesini yapması: Şirket kendisini SWOT Türü araçlar ile hem rakip ve dış kurumlara karşı hemde kendi için olan eksiklerini belirlemesidir. Tabiki bu değerlendirmeler çoğu zaman yapılıp bırakılsada bu değerlendirmeler yaşayan birer süreç olmalı ve sürekli gözden geçirilmelidir. Şirket bu öz değerlendirmeden edindiği çıktıları mutlaka risk ve fırsat sürecine dahil etmeli ve bu değerlendirmeler ile kendisine yol vemelidir.

2- Süreçlerin oluşturulması: Şirketin mevcut durumda yapılan işleri ana süreçleri sıralanmalı (Örn: Sipariş-planlama-üretim/hizmet-kontrol-teslimat-müşteri memnuniyeti) bunların etkileşimleri, girdileri, çıktıları, performans göstergeleri belirlenmeli ve takibi sağlanmalı sürekli gelişim için hedefler koyulmalıdır.

3- Şirket faaliyetleri için alt yapı sağlanması: şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için başta insan olmak üzere personel, ekipman, çevre ve ortam koşulları belirlenmeli ve bu şartlara göre kuruluş şekillendirilmelidir.

4- Ana Faaliyetler için Standartlar konulması: şirketin faaliyetlerinde sapmaların önlenmesi için standartlar konulmalı ve bu standartlara uyum gözlemlenmeli.

5- Şirket Faaliyet Kapsamının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi: Şirketin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek yeni ürün ve hizmetler araştırılmalı geliştirilmesi düşünülen ürün ve hizmetler proje yönetimi şeklinde devreye alınmalıdır.

6- Süreçlerin İzlenmesi: Süreçler ve süreçler sırasında yapılan izleme faaliyetleri planlanmalı ve belirli bir sistematik için yürütülmelidir.

7- Yönetimin Değerlendirilmesi, Denetimi: Genel yönetim süreçleri gözden geçirilmeli ve denetime tabi tutulmalı.

Her ne kadar artık günümüz dünyası değişmekte hatta dijitalleşmekte kullandığımız araçlar ve sistemler değişsede başarıya giden bütün şirketlerin sırrı iyi bir yönetim stratejisi ve süreç yaklaşımıdır. ISO 9001 sadece şirketlere günümüzde yeterli olmaktamıdır? Tabiki hayır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.