Anahtar kelimenizi girin

post

PPAP — APQP Üretim Parçası Onay — İleri Ürün Kalite Planlaması

PPAP — APQP Üretim Parçası Onay — İleri Ürün Kalite Planlaması

PPAP: Production Part Approval Process — Üretim Parçası Onay Prosesi: Üretiminizde kullanacağınız parçaların mümkün olduğunca hatasız bir şekilde devreye alınmasını sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu proses kendi devreye alacağınız ürünler için kendiniz tarafından işletilebilir veya müşteriler tarafından sizden talep edilebilir.

APQP: Advanced Product Quality Planning- İleri Düzey Ürün Kalite Planı: Kalite planları ise PPAP sisteminin bir parçası olabildikleri gibi PPAP sistemlerinden bağımsız olarakta kullanılabilen sistemlerdir. Bu sayede ürünlerin hangi aşamalarda hangi kontrol yöntemlerine tabi tutulacakları belirlenir. Kalite planlarında yapılan en sık hata ise ürünlerin sadece son aşamadaki kontrol önlemlerinin belirlenmesidir. Kalite Planları ürünlerde kullanılacak ham malzemelerin kontrolleri, ürünlerin proseslerdeki kontrol önlemleri ve son aşamadaki kontrol aşamalarını içermelidir.

PPAP dosyalarının yukarıda da belirttiğimiz gibi en temel amacı müşteride daha önce ön görmediğimiz sıkıntıların problemlerin yaşanmamasıdır. Bu yüzden sıklıkla otomotiv sektöründe kullanılsada diğer kurumsal firmalar içinde kullanılması gereken öncemli bir araçlar bütünüdür.
PPAP sisteminin 16949 Otomotiv Yönetim sistemi standardında bahsedilmesi ve kullanılmasının temel nedeni ise otomotivde devreye alınan parçaların milyonlarca adette son kullanıcıya sunulması ve burada oluşabilecek hataların telafilerinin son derece zor olmasıdır. Otomotiv sektörü hataların telafi edilmesinin çok maliyetli olduğu ve bazı durumlarda insan hayatının söz konusu olduğu zor bir sektör olduğundan hata ile karşılaşma riskinin en az görülmek istendiği sektör ve en verimli olarak çalışması gereken sektörlerden birisidir.

Ürünlerin nasıl devreye alınacağı ve hangi aşamalarda hangi şekilde kontrol edileceği bu yüzden kurumsal firmalarda büyük önem taşımaktadır.

Kısaca PPAP ve APQP ile

 • Güvenli Malzeme Kullanılması
 • Hatasız ve Hızlı Devreye Alma
 • Uluslararası Yöntemler kullanılması amaçlanır.

PPAP aşamaları

 • Tasarım Kayıtları: Müşteri onaylarınında olduğu (Müşteri yok ise iç müşteri onayı) kayıtların onay ve kayıt mekanizması ile yürütülmesidir.
 • Dizayn Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA ): ürünlerin fonksyionel sıkıntılarının değerlendirildiği üretim, dizayn sıkıntılarını gösteren risk analizir.
 • Proses Akış Diyagramları: ürünlerin girdi kontrol üretim, proses kontrol ve final kontrol aşamalarının gösterildiği akış diyagramlarıdır.
 • Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA ): Ürünlerin üretimleri sırasında hataya sebebiyet verebilecek koşulların değerlendirildiği risk analizleridir.
 • Kontrol Planları: APQP ve ürünlerin kontrol planlarıdır.
 • İzlenebilirlik Dokümanları: ürünlerde kullanılan malzemelerin, operatörlerin ve ürünlerin kendilerinin izlenebilirliğinin nasıl sağlandığı ile ilgili dokümanlardır.
 • Tedarikçi Kontrol Dokümanları: Tedarikçilerden alınan hizmet veya ürünlerin nasıl yönetildiği ile ilgili dokümanlardır. (girdi kontrol planları, satınalma tedarikçi yönetimi vb.)
 • Ölçüm Sistemi Analiz Çalışması (MSA): ürünlerin ve malzemelerin kontrolleri sırasında yapılan ölçüm sistemlerinizin güvenirliğini analiz ettiğiniz sistemlerdir.
 • Proses Yetenek Analizi Çalışmaları: Ürünlerin istenilen şartları sağlamadaki başarısıdır. (fire oranları, performans kriterleri)
 • Tip Test ve Ölçüm Sonuçları:Final kontrol veya akredite ölçüm raporları.
 • Numune Adetleri ve Numune Üretimi: Karşı / Müşteri tarafının onayı için belirlenen numune adetleridir.
 • Laboratuvar Yeterlilik Dokümanları: Kontrol laboratuvarlarınızın yeterlilikleridir.
 • DİĞER
 • Görünüm Onay Raporu (AAR)
 • Numune Sonuçları
 • Kontrol Ekipmanları
 • Sevkiyat Dokümanları
 • Gerekli İSG Dokümanları
 • Yasaklı Kimyasallar
 • Risk Analizleri
 • Müşteri Özel İstekleri
 • Parça Garanti Mektubu (PSW)
 • Uygunsuzluk Yönetim Süreci

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.