Anahtar kelimenizi girin

post

Herkese Saygı Duymak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ISO 26000 – SA 8000

Herkese Saygı Duymak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ISO 26000 – SA 8000

Herkese saygı duymak ne demek?

Herkese saygı duymak şirketlerin yaptıkları çalışmaları bütün paydaşlarına Müşteri, Tedarikçi, Paydaş, Çalışanlar, Kamu, Hissedarlarını dikkate alarak ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine dayanarak yürütmeleridir.

Saygı Duymak ise aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

Hesap verebilirlik: İstenildiği zaman ilgili kişilere şirket ve kamu kuralları çerçevesinde açık bilgi paylaşımı

Saydamlık: Şirket faaliyetlerinin saydam bir biçimde ilgili paydaşlar ile paylaşılması

Ahlaki davranış: Ahlaki davranış kuralları çerçevesinde (Yolsuzluk, rüşvet vb konulardan kaçınmak)

Paydaş çıkarlarına saygı: Çalışan, hissedar çıkarlarında ayrımcılıktan kaçınmak

Yasal kurallara saygı: Bulunulan ülke yasal mevzuatlarına uyum için çalışmak (Çevre, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği vb.)

Uluslararası davranış normlarına saygı: Uluslararası ILO gibi kurallar bütünleri ile uyumlu çalışmak.

İnsan haklarına saygı: İnsan Hakları kurallarına uyum.

ISO 26000 standardı diğer yönetim sistemi standartlarından farklı olarak gönüllülük esasına dayanmaktadır. ISO 26000 standardının bir belgelendirme zorunluluğu olmasa bile bu belgeyi gönüllük esası alabilmekteler. SA 8000 ise ISO 26000 paralelinde olan bir belge olmak ile beraber bu yönetim sistemidir ve belgelendirmesi yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.