Anahtar kelimenizi girin

post

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sürdürülebilirlik

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sürdürülebilirlik

ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi, kuruluşların hizmetlerini sunarken çevre ve doğa ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmeleridir. Uyum ile sürdürmek ile amaçlanan;

 • Çevreye olan etkilerin tanımlanması
 • Etkilerin azaltılması mümkün ise yok edilmesi
 • Doğal kaynak kullanımlarının optimize edilmesi gibi unsurlardır.

Aslında çevre yönetimi standardına uygun olarak faaliyet göstermek firmalarda ek iş yükü olarak görülsede ileri vadede sizlere süreçleriniz hakkında verimlilik adınada bir çok geri bildirimi sağlamaktadır. Örneğin;

 • Hangi süreçler için ne kadar ham malzeme kullanıyorum?
 • Süreçlerimden ne kadar atık çıkartıyorum? (çünkü atık ile sürecin verimliliğide bir anlamda verimlilik parametresidir.)
 • Hangi süreçlerim için ne kadar doğal kaynak tüketiyorum? (bu konu aslında ISO 14001 Çevre yönetim standardı ve ISO 50001 Enerji Yönetim Standardının ortak noktası olmaktadır)

Çevre yönetim ISO 14001 sürecini uygularken aslında bir çok yasal zorunluluk aşamalarınıda yerine getirmiş olmaktayız. Bunlar atıkların takibi, atık alanları düzeni, atıkların uygun kuruluşlara gönderilmesi, enerji ölçümler, kullanılan ambalaj miktarları vb.

ISO 14001 standardının son versiyonu ile standart gündemine Yaşam Döngüsü kavramını getirmiştir.

Yaşam Döngüsü: Ürünlerinizin artık kullanılamaz hale gelinceye kadar olan süreçte çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesidir. Yaşam döngüsü kavramında önce firmalar ürünlerinin belki 20 yıl sonraki şartlarını göz ardı ederken şimdi ise bu konuyu daha tasarım aşamasında dikkate almalıdırlar.

ISO 14001 Sürdürülebilir Çevre Yönetim Sisteminin Temel Adımları

 • Kuruluşun Çevre Açısından İç Ortam / Bağlam Analizi​ yani güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılması
 • İlgili Paydaşların yani kurum olarak iletişimde olduğumuz yasal otoriteler ve çalışanlar dahil paydaşların beklentilerinin anlaşılması.
 • Çevre yönetimi ile ilgili süreçlerin tanımlanması
 • ISO 14001 kurum politikasının oluşturulması
 • Çevre Yönetimi ile ilgili görevlerin tanımlanması
 • Risk ve Fırsatların belirlenmesi
 • Çevre Hedeflerinin belirlenmesi
 • Boyut ve Etkilerinin belirlenmesi
 • Çevre ile ilgili yasal sorumlulukların belirlenmesi
 • Performans Değerlendirme
 • Çevre ile ilgili yönetim gözden geçirmesi denetimlerin yapılması
 • İyileştirme faaliyetleridir.

ISO 14001 her ne kadar gönüllük esasına dayanan bir standarttır. Aynı zamanda günümüzde müşterileriniz tarafından beklentiden çok zorunluluk olarak karşınıza çıkmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.