Anahtar kelimenizi girin

post

Çoklu Değişken ve Girdi Analizi

Çoklu Değişken ve Girdi Analizi

Çoklu değişken analizi metodununun kullanılması için ister üretim isterse hizmet alanlarında veri toplamamız gerekmektedir. Veri toplamak birçok zaman sıkıntılı ve zaman kaybettirici bir süreç gibi düşünülse bile toplanabildiği ölçüde ölçülebilen veriler toplanmalıdır.

Topladığımız her veri bize iyileştirme olarak geri dönmeyecektir fakat bütün iyileştirmelerin arkasında mutlaka iyi ve sağlıklı toplanan veriler bulunmaktadır. Bu yüzden Peter F. Drucker dediği gibi Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.

Çoklu değişken analizi firmalarda genellikle özelliklerine göre toplanan verilerde girdi ve çıktıların birbirleri ile ilişkilerini analiz eden yöntemler bütünüdür. Çok değişken analizi yöntemleri yukarıda da belirtildiği gibi verilerin tiplerine göre farklılık göstermektedir.

Çoklu değişken analizindeki temel amacımız bir çok girdinin bizim için önemli olan çıktıya etki edip etmediği yada hangi önem ile etki ettiğinin analiz edilmesidir.
Örnek vermek gerekirse: Üretim yapan bir fabrikada fire oranlarını analiz etmek istiyorsunuz, bunun için fire oranları ve üretim adetlerini toplarken aşağıdaki verileri de toplayıp istatistiksel olarak bir analiz yapabilirsiniz.

 • Firelerin çıktığı vardiyalar.
 • Firelerin çıktığı üretim hatları veya makineler
 • Firelerin çıktığı operatörler
 • Firelerin çıktığı sıcaklık
 • firelerin çıktığı ay
 • Firelerin çıktığı ürün çeşitleri

Gördüğünüz gibi fire ve üretim adetleri haricinde toplayacağımız verilerin bazıları nitel(sayısal değil sadece iki-üç yani belirli seçenek alabilen; gece-gündüz vb. ) bazıları ise nicel (sayısal olan birçok değer alabilen) veridir.

Bu girdilerin fire oranlarına olan etkisini analiz etmek için farklı yöntemler kullanılabilir.

analiz sonrası bizim için önemsiz verilerin toplanması durdurulur ve önemli olanlar ise istenmeyen durumların oluşmasını önlemek veya iyileştirme planları yapmak adına devam ettirilir.

Çoklu Değişken analizinin kullanım amaçları ise.

 • Ürünü monitorize ederler.
 • Mevcut operasyondaki bir süreç için anlamlı veriler oluşturur.
 • Bir ya da daha fazla bağımsız değişkenle (X’ler) bağımlı değişkenlerin (Y’ler) ilişkisini analiz eder.
 • Parçalar arasında, parçanın kendi içindeki ve imalat sürecindeki değişkenliği hakkında bilgi verir.
 • Zamana bağlı değişkenliği gösterir.
 • Doğal değişkenlikleri inceler.
 • Bir süreci sürece hiçbir müdahale edilmeden, pasif olarak inceler.
 • Çoklu değişken analizi, çıktı değişkeninin alabileceği değerlerin tamamı gözleninceye kadar sürdürülmelidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.