Anahtar kelimenizi girin

post

Ölçüm Sistemi analizi — Gage R&R

Ölçüm Sistemi analizi — Gage R&R

Ölçüm sistemi analizi kısaca yapılan ölçümlerin doğru olup olmadığının kanıtıdır. Ölçüm sistemi analizi aslında akreditasyon terimleri anlamı ile Metod doğrulama — Validasyon ile eşdeğer bir çalışmadır.

Başka bir tabir ile ise ölçüm sistemi analizi ölçümde kullanılan kişilerin, metodun istatistiksel metodlar ile doğrulanmasıdır.

Ölçüm sistemi analizi; sistemdeki ölçüm ihtiyacı duyulan noktalarda mevcut ölçüm sistemimizin yeterliliğinin saptanmasıdır.

Gage R&R, Gerçek süreç değişkenliğini ortaya çıkarmak için ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenliğin tanımlanması ve sistem değişkenliğinden ayrıştırılmasıdır.

Bu ayrıştırılmanın temel nedeni toplam değişkenliğin hem süreç değişkenliğinden hem de ölçüm sistemi kaynaklı değişkenlikten kaynaklanıyor olmasıdır. Amaç, ihtiyaçlara uygun olan bir ölçüm sistemi geliştirmektir.

ÖlçümSistemi Analizi ile..

Ölçümlerde Farklılıkların Saptanması

Yaptığınız ölçümlerde farklılıkları saptayarak sistamatik hatalarda farkındalık sahibi olunması. Ölçümlerde kesin sonuçlar verebilecek sistemin kurulması.

Niteliksel ve Niceliksel Ölçüm Sistemi Kurulması

Yalın 6 sigma her ne kadar yalın tekniklerinin bütünüyle barındırsada temel olarak olayların birbirleri ile olan ilişkilerini istatistikle kurar. Yamış olduğunuz faaliyetlerde sonuca etkiyen bütün girdilerin ne kadar etkili olduklarından yapacağınız iyileştirmelerin gelecekte hangi güven aralığı ile sizlere sonuç vereceğini istatistiksel temeller üzerine kurar.

Uluslararası Kalite Kontrol Metodları​

Ölçüm Sistemi Analizi uluslararası firmalarda kullanılan ve aynı zamanda tedarikçilerden istedikleri bir metodolojidir. Bu metod ile hem kendinizi hemde müşterilerinizi güvence altına alacaksınız.

Ölçüm Terminolojisi

  • Doğrulukla ilgili terimler:
  • Gerçek değer
  • Sapma (Bias)
  • Doğrusallık (Linearity)
  • Kesinlikle ilgili terimler:
  • Yinelenebilirlik (Repeatability)
  • Yeniden üretilebilirlik (Reproducibility)
  • Doğrusallık (Linearity)
  • Kararlılık (zaman içinde) (Stability)

SAPMA (BIAS): Ölçümlerin ortalaması ile referans değer arasındaki farktır. Referans değer, üzerinde anlaşmaya varılan değerdir. Bu değer, hassas ekipman kullanılarak yapılan bir dizi ölçümün ortalaması ile belirlenir (örneğin, metroloji lab.)

Kararlılık (Stability): Uzun bir süre içinde aynı ana parçaların bir karakteristiğinin bir ölçüm sistemi (test/cihaz) aracılığıyla elde edilen ölçümlerindeki toplam değişkenliktir.

Doğrusallık (Linearity):

Parçaların ölçüsü fiziksel olarak büyüdüğünde ölçüm hatasının büyümemesi gerekir. Eğer büyüyorsa ölçüm sistemi doğrusal değildir.

Ölçümün Çözünürlüğü

Ölçüm sisteminin en küçük izin verilebilir değişiklikleri belirleyebilme yeterliliği — Ayrıştırma olarak da bilinir.

Yinelenebilirlik(Repeatibility):

Aynı parçanın aynı karakteristiğinin, bir ölçüm cihazı kullanılarak, bir kontrol elemanı tarafından bir çok defa ölçüldüğünde ortaya çıkan değişkenliktir.

Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility):

Aynı parça üzerinde aynı karakteristiğin bir çok defa, farklı kontrol elemanlarınca, aynı ölçüm cihazı kullanılarak yapılan ölçümlerin ortalamasındaki değişkenliktir.

Yinelenebilirlik(Repeatibility):
Aynı parçanın aynı karakteristiğinin, bir ölçüm cihazı kullanılarak, bir kontrol elemanı tarafından bir çok defa ölçüldüğünde ortaya çıkan değişkenliktir.
Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility):
Aynı parça üzerinde aynı karakteristiğin bir çok defa, farklı kontrol elemanlarınca, aynı ölçüm cihazı kullanılarak yapılan ölçümlerin ortalamasındaki değişkenliktir.

APMA (BIAS): Ölçümlerin ortalaması ile referans değer arasındaki farktır. Referans değer, üzerinde anlaşmaya varılan değerdir. Bu değer, hassas ekipman kullanılarak yapılan bir dizi ölçümün ortalaması ile belirlenir (örneğin, metroloji lab.)

Kararlılık (Stability): Uzun bir süre içinde aynı ana parçaların bir karakteristiğinin bir ölçüm sistemi (test/cihaz) aracılığıyla elde edilen ölçümlerindeki toplam değişkenliktir.

Doğrusallık (Linearity):

Parçaların ölçüsü fiziksel olarak büyüdüğünde ölçüm hatasının büyümemesi gerekir. Eğer büyüyorsa ölçüm sistemi doğrusal değildir.

Ölçümün Çözünürlüğü

Ölçüm sisteminin en küçük izin verilebilir değişiklikleri belirleyebilme yeterliliği — Ayrıştırma olarak da bilinir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.