Anahtar kelimenizi girin

post

Süreçlerinizi Güvence Altına Almanın Yöntemi — FMEA Failure Mode Effect Analysis — HTEA

Süreçlerinizi Güvence Altına Almanın Yöntemi — FMEA Failure Mode Effect Analysis — HTEA

FMEA; hatanın mümkün olduğunca erken aşamada çözümlenmesi, hata oluşumunun engellenmesi amacı ile kullanılan bir kalite iyileştirme yöntemidir.

1980 yılında bu konuda yayınlanmış̧ ilk standartlardan biri olan MIL -STD 1629A (Hata Türü̈, Etkileri ve Kritiklik Analizi Uygulaması için Prosedür)’da FMEA’nın genel tanımı “Sistemdeki her bir olası hata türünün, sistemdeki sonuçlarını veya etkilerini belirlemek ve önemlerine göre her bir hata türünü̈ sınıflandırmak için analiz edildiği bir prosedürdür.” şeklinde verilmektedir.

Stamatis (1995), tanımı daha genişleterek “FMEA tasarım, proses, sistem ve hizmet ile ilgili bilinen ve/veya olası olan hataları, yanlışları ve problemleri müşteriye ulaşmadan belirlemeyi, tanımlamayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan mühendislik tekniğidir.” şeklinde vermektedir.

Bir ürün düşüncesinin oluşması ve o ürüne bağlı şartların belirlenerek, Kullanılan tüm komplimanların nihai üründe çalışmasının ve ürünkalitesine olan etkilerinin hatasızlaştırmaya dayalı; Proses şartlarına hazırlanmasından Proses şartlarının net olarakbelirlenmesi safhasına kadar olan faaliyetlerdeki Düşünceleri ÇokFonksiyonlu Ekip yaklaşımı ile disipline eden bir sistemdir.

PROSES FMEA:

Üretimi , Montajı ve İmali için düşünce şartları doğrulanmış , Müşteri , tedarikçi mahallinde; Proses gereklilikleri belirlenmiş ürünün , Prosesleresnasındaki davranışı ve işleme kolaylığının Arttırılması için uygulanmasıön görülen

Çok Fonksiyonlu Ekip yaklaşımı ile çalışan bir sistemdir.

Ürün üzerindeki hataların benzer ürünlerle kıyaslanması Benzer proses şartlarının değerlendirilmesi çalışmaya katma değer sağlar.

FMEA Analizinde olması gereken adımlar;

1- FMEA NO FİRMA TAKİP NUMARASI

2- SİSTEM, ALT SİSTEM, BİLEŞEN ADI VE NUMARASI

3- DİZAYN SORUMLUSU

4- HAZIRLAYAN

5- MODEL YILI ve ARAÇ

6- ANAHTAR TARİHİ

7- FMEA TARİHİ

8- FMEA EKİBİ

9- PARÇA VE FONKSİYONLAR

10- POTANSİYEL HATA TÜRLERİ

11- HATANIN POTANSİYEL ETKİLERİ

12- ŞİDDET

13- SINIF

14- HATANIN POTANSİYEL MEKANİK SEBEPLERİ

15- OLASILIK

16- GÜNCEL DİZAYN KONTROLLERİ

17- KEŞFEDEBİLİRLİK

18- RPN ( RİSK ÖNCELİK NUMARASI )

19- TAVSİYE EDİLEN AKSİYONLAR

20- SORUMLU HEDEF, BİTİRME TARİHİ

Sonuç olarak FMEA amacı aynı iş sağlığı ve güvenliği risk analizinde de olduğu gibi yeni bir ürün devreye alırken, mevcut ürünlerimizin üretimlerini gerçekleştirirken karşımıza çıkabilecek problemleri ön görmek ve elemine etmektir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.